Nộp báo cáo tài chính theo thông tư 133

Cục công nghệ thông tin – Tổng cục thuế thông báo: Về phương án trình Bộ về kế hoạch triển khai lập, tiếp nhận bằng hình thức điện tử “Báo cáo tài chính” quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính. Trình Bộ cho phép lùi thời hạn tiếp nhận BCTC theo Thông tư 133/2016/TT-BTC đến hết ngày 30/04/2018.

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017 thay cho Quyết định số 48/2006/QĐ-BCT ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính.

Tổng cục thuế đã xây dựng dự án CNTT để nâng cấp các ứng dụng ngành thuế đáp ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ( gồm: ứng dụng HTKK, iHTKK, Etax, TMS, BCTC……), tuy nhiên các thủ tục triển khai dự án phải tuân theo các quy định tại nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT. Do vậy, dự kiến đến đầu tháng 04/2018 mới triển khai được ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK), ứng dụng tiếp nhận tờ khai điện tử (iHTKK) cho NNT.

Để có cơ sở hướng dẫn và triển khai cho NNT về nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC năm 2017, Tổng cục thuế đang trình Bộ phương án triển khai như sau:

1. Hoàn thành nâng cấp và triển khai đồng bộ các ứng dụng (HTKK, iHTKK, eTax, NTK_TMS, TMS, BCTC,….) đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính từ ngày 10/04/2018. (Ngành thuế sẽ triển khai ứng dụng HTKK, iHTKK cho phép NNT lập và gửi báo cáo tài chính từ ngày 10/04/2018).

2. Người nộp thuế thuộc đối tượng lập báo cáo tài chính theo mẫu của Thông tư số 133/2018/TT-BTC không phải lập và gửi báo cáo tài chính bằng giấy đến cơ quan thuế.

Từ ngày 13/03/2018 hệ thống iHTKK và eTax:

– Chỉ tiếp nhận BCTC theo mẫu biểu tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC đối với người nộp thuế là hợp tác xã, liên hợp tác xã;

– Tiếp nhận báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC đối với doanh nghiệp lớn;

– Đồng thời, dừng không tiếp nhận báo cáo tài chính theo mẫu Quyết định 48/2006/QĐ-BTC đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực ,mọi thành phần kinh tế.

Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 10/04/2018, hệ thống TMS tạm thời không kiểm tra điều kiện trả thông báo bước 2 trên ứng dụng TMS – “NNT phải đảm bảo đã gửi BCTC đến cơ quan thuế trước khi gửi tờ khai quyết toán thuế TNDN”.

Sau ngày 10/04/2018, ệ thống tiếp tục kiểm tra thực hiện trả thông báo bước 2 đối với lỗi nêu trên. Đồng thời, cơ quan thuế đôn đốc NNT đã gửi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp  năm 2017 nhưng chưa có báo cáo tài chính theo mẫu của Thông tư 133/2016/TT-BTC cần lập và gửi báo cáo tài chính trước ngày 30/04/2018.

3. Trình Bộ cho phép lùi thời hạn tiếp nhận báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC đến hết ngày 30/04/2018.

Theo thông báo của Bộ Tài Chính, ngày 14/03/2018, Bộ sẽ tổ chức họp với Tổng cục thuế và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án triển khai cho người nộp thuế (NNT).

Cục CNTT đề nghị Phụ trách phòng tin hoặc báo cáo ngày lãnh đạo Lãnh đạo Cục thuế thông báo đến các bộ phận chức năng để thông báo cho người nộp thuế biết phương án Tổng cục thuế đang trình Bộ Tài Chính. Ngay khi Bộ Tài Chính phê duyệt phương án, Cục CNTT sẽ phối hợp với các Vụ/ Đơn vị trình Tổng cục thuế duyệt công văn chỉ đạo các Cục thuế để tổ chức thực hiện.

Trân trọng

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TỔNG CỤC THUẾ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.