Những lưu ý khi bị thanh tra hoặc kiểm tra thuế

Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn về những lưu ý khi bị thanh tra hoặc kiểm tra thuế tại Doanh nghiệp.

1/ Khi thanh kiểm tra phải có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp có quyền không tiếp nếu không có quyết định chính thức.

2/ Có hợp lý khi có nhiều cuộc thanh tra trong một năm ? Thanh tra không quá 1 lần 1 năm ? Tham khảo chỉ thị 20/CT-TTg, Nếu cùng tính chất thì chỉ được thanh tra cùng một nội dung trong năm, không được trùng nội dung thanh kiểm tra trong cùng năm. Ví dụ thanh tra thuế và thanh tra môi trường trong cùng 1 năm cho cùng 1 đơn vị thì không vi phạm quy định.

3/ Quyền của người bị thanh tra ? Nếu không đồng ý với kết luận thanh tra, doanh nghiệp cần ghi vào biên bản, doanh nghiệp không đồng ý khoản nào, điểm nào để làm bằng chứng. Sau đó, doanh nghiệp làm khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền, lưu ý thời hạn khiếu nại. Nếu khiếu nại không được, muốn khiếu nại ra Tòa, doanh nghiệp nên làm văn bản thông báo rút lại khiếu nại để đưa ra Tòa. Tuy nhiên, nên có khiếu nại rồi mới ra Tòa.

4/ Thời hiệu truy thu thuế ? Thời hạn tối đa truy thu thuế là 10 năm theo Luật quản lý thuế.

5/ Thời hiệu phạt hành chính thuế ? Phạt hành chính thuế có thời hiệu tối đa 5 năm.

6/ Thời hiệu phạt chậm nộp thuế không giới hạn thời gian và hiện là 0.03%/ngày.

7/ Quyết định thanh tra, công bố…..có thời hạn cụ thể căn cứ Luật quản lý thuế Quyết định thanh kiểm tra: trong vòng 10 ngày, đội thanh kiểm tra phải lập Biên bản thông báo quyết định kiểm tra có sự xác nhận của 2 bên. Thời gian thanh kiểm tra là 5 ngày, đội thanh tra có thể đề nghị với Cơ quan thuế để kéo dài thời gian kiểm tra tối đa 30 ngày, kết thúc thời gian này phải có Biên bản thanh, kiểm tra thuế ký xác nhận hai bên. Kết thúc cuộc thanh, kiểm tra sẽ có Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua việc thanh, kiểm tra.

8/ Trong cuộc thanh tra thuế, cơ quan thuế không có chức năng phạt hành chính về kế toán. Ví dụ: doanh nghiệp hạch toán sai, cơ quan thuế thanh tra phát hiện, không phạt doanh nghiệp. Cơ quan thuế có thể đề nghị Sở tài chính phạt.

9/ Văn bản liên quan đến thanh kiểm tra thuế cần tham khảo: Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/05/2017; Kiểm tra thuế: quyết định 746/QĐ-TCT ngày 20/04/2015;  Thanh tra thuế: quyết định 1404/QĐ-TCT ngày 28/07/2015, quyết định 2605/QĐ-TCT ngày 30/12/2016; Thông tư 156 hướng dẫn Luật quản lý Thuế.

Lưu ý: Có một điều mà e thấy rất nhiều bạn chưa phân biệt được đó là DN được điều chỉnh hs thuế nếu phát hiện ra sai sót. Thời hạn điều chỉnh: Không giới hạn số lần, chỉ cần trc khi CQT công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Các bạn nhầm giữa Biên bản công bố quyết định Thanh tra/kiểm tra và Quyết định kiểm tra. CQT ra Quyết định kiểm tra vẫn được điều chỉnh hồ khai thuế nếu có sai sót.

Khi nào DN ký vào biên bản công bố mẫu 05/KTTT theo Luật QLT thì mới không được điều chỉnh nữa.

Rất nhiều bạn bảo: Em/Chị nhận Thông báo xuống quyết toán rồi hoặc có Quyết định rồi, thì Em/Chị tưởng không được điều chỉnh gì nữa.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.