Mức trợ cấp thai sản

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. Những thông tin doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định mới về mức trợ cấp thai sảnchế độ hưởng bảo hiểm xã hội.

Mức trợ cấp thai sản

Trong năm 2019, mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động thay đổi như thế nào? Và mức trợ cấp thai sản mới nhất ra sao? CKTC – Dịch vụ kế toán sẽ giúp bạn đọc làm rõ vấn đề này.

I. Tăng mức trợ cấp thai sản từ ngày 01/07/2019

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 thì từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng thành 1.490.000 đồng/tháng nên tiền trợ cấp cũng được điều chỉnh để phù hợp với mức lương.

Điều 38: Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

  • Mức trợ cấp thai sản thay đổi như sau:

Từ nay đến ngày 30/06/2019

2.780.000 đồng
Từ ngày 01/07/2019

2.980.000 đồng

II. Tăng mức hưởng chế độ BHXH cho người lao động

Từ ngày 01/07/2019, mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:

01/07/2018

01/07/2019

 Lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con

2.780.000 đồng 2.980.000 đồng
Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày 417.000 đồng

447.000 đồng

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần cho mỗi con 2.780.000 đồng

2.980.000 đồng

 Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình

347.500 đồng

372.500 đồng

Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung. 556.000 đồng

596.000 đồng

Mức trợ cấp thai sản

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG – CKTC

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

 

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *