Giảm phí thẩm định công nhận khách sạn 3 sao

Dịch vụ kế toán CKTC chia sẻ bài viết về giảm phí thẩm định công nhận khách sạn 3 saoĐây là nội dung mới tại Thông tư 34/2018/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Theo đó, mức phí thẩm định công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao là 2.000.000 đồng/hồ sơ, giảm 1.000.000 đồng so với mức phí hiện hành (mức phí hiện hành 3.000.000 đồng/hồ sơ).

Mức phí thẩm định công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, 4 sao, 5 sao và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch không thay đổi so với quy định hiện hành:

– Hạng 1 sao, 2 sao: 1.500.000 đồng/hồ sơ.

– Hạng 4 sao, 5 sao: 3.500.000 đồng/hồ sơ.

– Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Thông tư 34/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/5/2018 thay thế Thông tư 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.