Chính sách thuế doanh nghiệp giáo dục đào tạo

Giáo dục cũng trở thành loại hình doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư. Giáo dục cũng là một loại hình kinh doanh đặc biệt vậy các chính sách thuế doanh nghiệp giáo dục đào tạo có gì khác biệt?

Chính sách thuế doanh nghiệp giáo dục đào tạo như sau:

– Thuế suất ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp giáo dục đào tạo.

+ Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động được áp dụng với: Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa tại lĩnh vực giáo dục – đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường ( được gọi là lĩnh vực xã hội hóa).

Trong danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng chính phủ quyết định.

+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50 % số thuế phải nộp trong vòng 5 năm tiếp theo với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn mà không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định của nhà nước.

– Thuế GTGT của doanh nghiệp của doanh nghiệp giáo dục đào tạo.

+ Dạy học dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học, dạy múa hát, hội họa, kiến thức chuyên môn …. => Đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Khấu trừ GTGT đầu vào:

  • Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào mà không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.
  • Và thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

+ Công ty có hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

  • Các lưu ý khi làm kế toán của doanh nghiệp giáo dục đào tạo

+ Khi nhận học phí của học viên -> Xuất hóa đơn.

+ Không phải chịu thuế GTGT -> Vẫn kê khai thuế GTGT hàng tháng.

+ Lương tương đối thấp (dưới 5 triệu) -> Phát sinh thuế thu nhập cá nhân(TNCN) thì làm báo cáo thuế TNCN tháng; quý. Còn nếu không phát sinh thì cuối năm làm quyết toán thuế TNCN nộp.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.