Cách xử lý khi viết sai hóa đơn ngày tháng

Dịch vụ kế toán CKTC chia sẻ bài viết về cách xử lý khi viết sai hóa đơn ngày tháng cho quý doanh nghiệp tham khảo.

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn ngày tháng

CÂU HỎI GỬI VỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN CKTC:

Công ty mình tháng 02 có xuất 01 tờ hóa đơn GTGT ghi sai tháng, hóa đơn ghi đúng phải là ngày 04 tháng 02 nhưng kế toán lại ghi là 04 tháng 01. Hóa đơn đã gửi cho bên mua và họ đã kê khai vào tháng 01. Công ty mình chưa kê khai thuế. Vậy bây giờ công ty mình phải xử lí như nào? (Mình có tìm hiểu thì có cách giải quyết đó là lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT do không ảnh hưởng đến số tiền thuế, mã số thuế nên không cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh. Như vậy có chính xác không dịch vụ kế toán CKTC?). Dịch vụ kế toán CKTC cho mình xin cách xử lí khi viết sai hóa đơn ngày tháng?. Em cảm ơn dịch vụ kế toán CKTC.

TRẢ LỜI CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN CKTC:

Căn cứ vào khoản 7 điều 3 của thông tư số 26/2015/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 như sau:

“Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.”

=> Như vậy chỉ được lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và không phải lập hóa đơn điều chỉnh với trường hợp có sai sót về tên và địa chỉ của người mua hàng nhưng đúng mã số thuế của người mua.

Trường hợp của công ty bạn viết sai ngày trên hóa đơn thì xử lý như sau:

– Hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót;

– Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…

– Khi kê khai: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh

  • Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra.
  • Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng “0”). Từ ngày 01/01/2015 không phải nộp phụ lục kèm theo.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.